Saturday, 9 June 2012

KETAKSAMAAN

Ketaksamaan adalah hubungan yang memegang di antara dua nilai apabila mereka adalah berbeza.
  • Notasi ab bermakna bahawa a tidak sama dengan b.
Contoh:
  56
  -11

  • Notasi <b bermakna bahawa adalah kurang daripada b.
Contoh:
x<6

Maka nilai x adalah 5,4,3,2,1,0,..........
  • Notasi a> b bermakna bahawa adalah lebih besar daripada b.
Contoh:
x>4
Maka nilai x adalah 5,6,7,......

 
  • Notasi ab bermakna bahawa adalah kurang daripada atau sama dengan b (atau setara, tidak lebih besar daripada b, atau paling banyak b).
Contoh:
x ≤ 5
Maka, nilai x adalah 5,4,3,2,1,..........
 
  • Notasi a ≥ b bermakna bahawa adalah lebih besar daripada atau sama dengan b (atau setara, tidak kurang daripada b, atau sekurang-kurangnya b) 
Contoh:
≥ 5
Maka, nilai x adalah 5,6,7,8,9.....

RANTAU KETAKSAMAAN DALAM DUA PEMBOLEHUBAH

 1. Rantau yang memuaskan ketaksamaan y ≤ mx+c ialah rantau yang ditunjukkan di bawah.

2. Rantau yang memuaskan ketaksamaan y < mx+c ialah rantau yang ditunjukkan di bawah.
 3. Rantau yang memuaskan ketaksamaan mx+c ialah rantau yang ditunjukkan di bawah.


4. Rantau yang memuaskan ketaksamaan y > mx+c ialah rantau yang ditunjukkan di bawah.

Nota:
  • garis penuh  _____ menunjukkan nilai sama dengan manakala garis putus-putus -----tidak  menunjukkan sama dengan.
  • rantau berlorek berbeza bergantung kepada nilai kecerunan, m.1 comments:

Tony Awan Ng said...

(a) Nilaikan dan tulis berikut dalam bentuk piawai:


Post a Comment