Saturday, 30 June 2012

Analisa Matematik :SPM Kertas 1

Ting

Ting

Topik

Bilangan Soalan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1-3

Poligon 1 & 2

2

1

2

1

2

2

1

Ungkapan Kuadratik

2

2

2

2

2

2

2

Persamaan Linear

1

1

1

1

1

1

1

Rumus Algebra

1

1

1

1

1

1

1

Statistik I & II

1

3

2

2

2

3

2

Penjelmaan I & II

2

2

2

2

2

2

2

Indeks

2

1

2

2

2

2

2

Ketaksamaan Linear

1

1

1

1

2

2

1

Trigonometri I

-

1

-

-

-

-

-

4

Bentuk Piawai

3

4

3

4

4

4

4

Set

3

3

3

3

2

2

3

Garis Lurus

2

2

2

2

2

2

2

Statistik III

1

-

-

-

1

-

-

Kebarangkalian I

1

1

1

-

1

-

-

Bulatan III

1

1

1

1

1

1

1

Trigonometri II

3

2

3

3

2

2

3

Sudut dongakan dan sudut tunduk

1

2

1

2

2

2

2

Garis dan satah dalam tiga matra

1

1

1

1

1

1

1

5

Asas nombor

2

2

2

2

2

2

2

Graf fungsi II

1

1

1

1

1

1

1

Matriks

2

2

2

2

2

2

2

Ubahan

3

3

3

3

2

2

3

Kebangkalian II

1

1

1

2

1

2

2

Bearing

1

1

1

1

1

1

1

Bumi sebagai sfera

2

1

2

1

1

1

1

 

0 comments:

Post a Comment