Saturday, 9 June 2012

POLIGON KEKERAPAN

Poligon kekerapan adalah cara lain untuk menunjukkan maklumat dalam jadual kekerapan. Ia kelihatan sedikit seperti graf garis.
Untuk membuat poligon kekerapan, anda hanya perlu untuk memplotkan beberapa data dan kemudian menghubungkan data-data tersebut dengan garis lurus. Jadi apakah data yang anda perlukan untuk memplot?Pertama anda perlu mencari titik tengah setiap kelas. Titik tengah kelas adalah titik di tengah-tengah kelas. Jadi, sebagai contoh, jika saya mempunyai satu kelas "10 - 19", maka titik tengah itu ialah 14.5. Kelas "0 - 5" mempunyai titik tengah sebanyak 2.5.

Contoh:

Markah
Kekerapan
1-5
1
6-10
5
11-15
8
16-20
6
Langkah 1:Menambah lajur tambahan yang menunjukkan titik tengah setiap kelas seperti ini:
Markah
Kekerapan
Titik tengah
1-5
1
3
6-10
5
8
11-15
8
13
16-20
6
18
Langkah 2: Sekarang apa yang kita akan lakukan ialah memplotkan graf yang menunjukkan kekerapan bagi setiap titik tengah. Sebagai contoh, kekerapan untuk nilai titik tengah 8 5. Nilai titik tengah telah ditunjukkan sepanjang paksi mengufuk, dan nilai kekerapan yang ditunjukkan sepanjang paksi menegak seperti histogram:

 
Sebab ia dipanggil poligon adalah kerana jenis garis membentuk bentuk satah dengan paksi mengufuk sebagai salah satu sisi bentuk.

Nota: poligon kekerapan tidak semestinya dimulai dengan angka 0. 

3 comments:

ponni gurlz said...

terima kasih utk nota anda

ponni gurlz said...

terima kasih utk nota anda

Themizz said...

hi cewe

Post a Comment